Book Creator

Празнуваме 24 май

by Свилена Балабанова

Cover

Loading...
Празнуваме 24 май в III А клас
Loading...
Loading...
Кл. ръководител:
Свилена Балабанова
Слава вам, творци велики
на славянското писмо.
Вий очите ни разкрихте
               за наука и добро.
Славим, славим паметта ви,
братя просветители,
на славянските народи
              първите учители.
Имената ви свещени
 векове покриват с чест.
Ние, всичките славяни,
            с песни ще ви славим днес.
От ония дни, когато вие
сътворихте светлина и книга,
много мечове ръжда разяде,
            а речта ни родна не умря.
Тя роди сказания и песни,
 звънки като глас на чучулига,
гневни като вой на зимна буря,
                вечни като пролетна заря.
Днес слънцето по-ярко се издига.
Събуждаш се със радост и копнеж.
Днес празник е на българската книга,
           която тъй обичаш и четеш.
Създадоха я Кирил и Методий.
Светилник бе ни тя през векове.
Към свободата някога ни води,
            сега към нови истини зове.
Издигай я! Приятел ѝ бъди!
 Със книгата днес твоя е земята,
 дори небето с чудните звезди.
На езика си до днес
учим, молим се с наслада.
Името ни и родът
                от забвение вий спасихте,
към просвета в славен път,
вие нази устремихте.
Вий пръснахте между нас
            светлото учение ново,
зарад вази можем днес,
Свети Кирил, Методий,
да живеем с гордост, с чест
            между другите народи.

Дорде трае наш език,
боговдъхновени братя,
дорде българин един
още на света живее,
Ваший подвиг свят, велик - 
ще се слави на земята.

Рисуваме и творим за празника
PrevNext