Book Creator

(copy) НП "Иновации в действие"

by Иванка Петрова

Pages 4 and 5 of 28

Loading...
Loading...
Неозаглавен дизайн
Loading...
Loading...
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Loading...
Официално откриване на мобилността
17.04.23 г. - 21.04.23 г.
Loading...
Домакините посрещнаха участниците по мобилността в конферентната зала на училището и презентираха видео, с което дадоха възможност да се добие впечатление за СУ "Св. св. Кирил и Методий".
Loading...
Loading...
Loading...
Неозаглавен дизайн
Loading...
Представиха своя иновативен проект "Креативна мисия в облака".
Loading...
След кратък музикален поздрав от четвъртокласници, гостите също имаха възможност да се представят.
Loading...