Book Creator

(copy) НП "Иновации в действие"

by Иванка Петрова

Pages 2 and 3 of 28

Модул 1:
„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“
2023 година
Неозаглавен дизайн
НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Loading...
Неозаглавен дизайн
Loading...
Loading...
Цел на програмата:
Loading...
Обмен на иновативни практики
Loading...
Тема на мобилността:

"Иновативният потенциал на училището - инвестиция за по-добро бъдеще"

Loading...
Loading...
Loading...
Неозаглавен дизайн
Loading...
Loading...
Партньори по проекта:
Loading...

ОУ „Петко Р. Славейков", гр. Варна
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград

ОУ "Хан Аспарух", гр. Добрич
ОУ "Кулата", гр. Казанлък
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Неозаглавен дизайн
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Официално откриване на мобилността
17.04.23 г. - 21.04.23 г.
Домакините посрещнаха участниците по мобилността в конферентната зала на училището и презентираха видео, с което дадоха възможност да се добие впечатление за СУ "Св. св. Кирил и Методий".
Неозаглавен дизайн
Представиха своя иновативен проект "Креативна мисия в облака".
След кратък музикален поздрав от четвъртокласници, гостите също имаха възможност да се представят.
Неозаглавен дизайн
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Дванадесетокласници демонстрираха отлични знания по английски език, като превърнаха класните стаи в театрални сцени, на които реализираха микротеатри, чиито сценарии и режисури бяха авторско дело на талантливите ученици.
Неозаглавен дизайн
Неозаглавен дизайн
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Педагогическата колегия сподели опит и даде насоки как може да се създадат условия за оптимизиран учебен процес в STEM центъра.
PrevNext