Book Creator

Определуваме време во часови

by Мирјана Смилевска

Pages 4 and 5 of 8

ОПРЕДЕЛУВАМЕ ВРЕМЕ СО ЧАСОВИ
Како да видам колку е часот ?
Thought Bubble
М
И
Н
У
Т
И
ЧАС
Loading...
Loading...
М
И
Н
У
Т
И
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext