Book Creator

Определуваме време во часови

by Мирјана Смилевска

Pages 2 and 3 of 8

ОПРЕДЕЛУВАМЕ ВРЕМЕ СО ЧАСОВИ
Loading...
Loading...
Како да видам колку е часот ?
Thought Bubble
Loading...
Loading...
М
И
Н
У
Т
И
Loading...
ЧАС
М
И
Н
У
Т
И
PrevNext