Book Creator

Profilul absolventului de clasa a VIII-a

by Adelina CHIRIECI

Cover

Loading...
Profilul absolventului
de clasa a VIII-a
Loading...
Loading...
Loading...
Chirieci Adelina - Curs CRED - Seria 10
Competența de a comunica în limba maternă
Capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații variate.
Capacitatea de a citi și înțelege diferite texte adoptând strategia potrivită scopului citirii (informare / instruire / de plăcere) și diferitelor tipuri de text.
Capacitatea de a distinge informația relevantă de cea nerelevantă.
Capacitatea de a-ți formula propriile argumente într-o manieră convingătoare și a lua în considerație alte puncte de vedere exprimate atât verbal cât și în scris.
Căutarea cuvintelor necunoscute în dicționar;
Explicarea cuvintelor noi;
Revenirea asupra noțiunilor învățate (paralela la nivel gramatical limba romană-limba engleză).
Competența de comunicare într-o limbă străină
Capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații variate.
Capacitatea de a iniția și susține conversații pe subiecte familiare.
Capacitatea de a citi și înțelege texte scrise de nespecialiști într-o gama variată de subiecte sau texte specializate într-un domeniu familiar.
Capacitatea de a utiliza elemente ajutătoare (diagrame, hărți, notițe) pentru a înțelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversații, instrucțiuni, interviuri, discursuri).
PrevNext