Book Creator

Културните институции като образователна среда

by Анета Койчева-Иванова

Pages 4 and 5 of 72

Loading...
Очаквани резултати от проекта:
1.     Учениците да придобият задълбочени познания, свързани с историята и културата на Сливенския край.
2.     Учениците да развият уменията си за водене на беседа – да могат увлекателно да разказват и да представят любопитни и малко известни факти от историята на обекта, който представят.
3.     Учениците да изработят мултимедийни продукти, свързани с обектите на посещенията им – електронна книга и постери за музеите и галериите в Сливен и електронна книга за посещението в Историческия парк край Варна.
Loading...
3
Loading...
АЗ СЪМ ВАШИЯТ ЕКСКУРЗОВОД 
Loading...
     Бъдещите екскурзоводи от професионалните паралелки на Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ успяха да се запознаят в детайли с туристическите обекти в родния си град Сливен. При посещенията си в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ учениците научиха много за античната култура по нашите земи. Под надслова „Един ден в средновековния град“ преминаха посещенията им в крепостта „Туида“. В къщата музей „Хаджи Димитър“ преоткриха славното хайдушко минало на Сливенския край, а с живота на възрожденския Сливен имаха възможност да се запознаят в къщата музей „Сливенския бит XIX-XX век“.
Loading...
Loading...
4
Loading...