Book Creator

Стебло на растенијата

by Zorica Bozinov

Pages 4 and 5 of 19

Comic Panel 1
Loading...
Стеблото ги држи листовите, цветовите и плодовите.
Comic Panel 1
Loading...
Стеблото, исто така, носи вода, минерали и храна која ја подготвуваат листовите, до другите делови од растението.