Book Creator

Стебло на растенијата

by Zorica Bozinov

Pages 2 and 3 of 19

Comic Panel 1
СТЕБЛО НА РАСТЕНИЈАТА
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 1
Loading...
Стеблото расте над земјата.
Comic Panel 1
Loading...
Стеблото му помага на растението да стои цврсто и исправено.
Comic Panel 1
Стеблото ги држи листовите, цветовите и плодовите.
Comic Panel 1
Стеблото, исто така, носи вода, минерали и храна која ја подготвуваат листовите, до другите делови од растението.
Comic Panel 1
Постојат мали каналчиња во внатрешноста на стеблото, преку кои овие материи се пренесуваат до различните делови на растението.
Comic Panel 1
компир
Comic Panel 2
кромид
Некои стебла, како оние на:
Comic Panel 3
ѓумбир
Comic Panel 4
лук
Comic Panel 1
... растат под земјата.
Таквите стебла така чуваат храна за растенијата.
Comic Panel 2
PrevNext