Book Creator

(ur.) S. Miloloža, Blagoslov narodima po njihovoj djeci

by Sanja Miloloža

Pages 2 and 3 of 84

Loading...
Župa blaženoga Alojzija Stepinca ZAGREB
Osnovna škola Jure Kaštelana
Josipova jezična galerija
ur. Sanja Miloloža

BLAGOSLOV NARODIMA PO NJIHOVOJ DJECI
Audiozbornik uz Stepinčevo i 5. obljetnicu župnog hodočašća vjeroučenika
iz Osnovne škole Jure Kaštelana Zagreb u REMETE

URL: https://bit.ly/Stepinac_JJG2022

Vlastito izdanje urednice
Glavna urednica:
Sanja Miloloža, prof., izvrsni savjetnik
Savjetnica i organizatorica hodočašća:
vjeroučiteljica Nada Vlajčević, dipl. teolog i dipl. novinar

Ilustracije:
Bela Jakić, 4. a OŠ Jure Kaštelana
Iva Miloloža
Sanja Miloloža

Glazba (arhiva autora i YT kanal Zvonka Ladića i Antuna Vukmanića):
Marko Jašek, Perica Matanović, Tomica Kolar, Rajko Dujmić
Izvodi: zbor Kaštelanci, zbor Stepinčevi mališani, VIS HOSANA
Fotografije:
Milan Crnek, Foto Kaligula, Antun Vukmanić
(FB stranica Župe blaženoga Alojzija Stepinca)

Grafički prijelom, mrežna prilagodba, lektura i korektura: Sanja Miloloža

ISBN 978-953-8462-08-5

Zagreb, 8. listopada 2022.
Loading...
(ur.) Sanja Miloloža
Loading...
Blagoslov narodima po njihovoj djeci
Loading...
Audiozbornik uz Stepinčevo i 5. obljetnicu župnoga hodočašća vjeroučenika OŠ Jure Kaštelana u REMETE
Loading...
Župa blaženoga Alojzija Stepinca SAVICA, ZAGREB
Osnovna škola Jure Kaštelana, ZAGREB
Josipova jezična galerija, ZAGREB
Loading...
Zagreb, listopada 2022.