Book Creator

Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?

by Zigita Baldone, ANfisa Labute, Lolita Trauliņa, Sanita Eglīte

Cover

Loading...
Loading...
Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?

Teorija un darbu paraugi
Loading...
Dalībnieki:
Loading...
Valmieras Viestura vidusskola

Valmieras 2.vidusskola

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"
Loading...
25.februāris līdz 16.jūnijs
2021
Teorētiskā daļa
Turot sev virs galvas smagas hanteles, tev var likties, ka dari grūtu darbu. Bet izrādās, ka fizikas izpratnē tu vispār nedari nekādu darbu. Tu dari darbu, tikai ceļot hanteles uz augšu.
Enerģija ir spēja veikt darbu
Darbs un Enerģija
Turot sev virs galvas smagas hanteles, tev var likties, ka dari grūtu darbu. Bet izrādās, ka fizikas izpratnē tu vispār nedari nekādu darbu. Tu dari darbu, tikai ceļot hanteles uz augšu.
Ar vārdu “darbs” apzīmē dažādas nodarbošanās, tomēr fizikā ar darbu saprot spēka izmantošanu ķermeņa pārvietošanai.
Lai darītu darbu, nepieciešama enerģija. Enerģiju bieži definē kā spēju darīt darbu.
Piemēri:
Lai no rīta zvanītu modinātājpulkstenis, ir jābūt enerģijai, kuru patērējot, skanētu zvans. Mehāniskajos pulksteņos enerģija ir uzvilktajā atsperē. Atsperei lēnām attinoties, zvans šo enerģiju patērē un zvanot dara darbu.
Iekšdedzes dzinējos sadegot degvielai, rodas saspiesta un karsta gāze. Tā izplešas un bīda virzuļus – tiek pastrādāts darbs.
Darba darīšana ietver enerģijas pārvēršanu no vienas formas citā (no viena veida citā).

Piemēram, kad tu izmanto muskuļus, lai pārvietotu kādu objektu, daļa no tava ķermeņa enerģijas krājuma tiek pārvērsta kinētiskajā (kustības) enerģijā.
Padarītā darba daudzums atklāj, cik daudz enerģijas var pārvērst no vienas formas citā.

Padarītais darbs = pārvērstā enerģija
Jauda
Ja divi automobiļi ar vienādu svaru (vai masu) brauc augšup pa kalnu, tie abi dara vienādu darba daudzumu. Bet ja viens automobilis ir jaudīgāks par otru?
Lai gan abiem automobiļiem virsotnes sasniegšanai pārvērstā enerģija ir vienāda, jaudīgākais automobilis tur nokļūs agrāk.
Jauda parāda padarītā darba vai pārvērstās enerģijas ātrumu.
Jauda = padarītais darbs / laiks
Jauda = pārvērstā enerģija / laiks
Piemēri
Kāpjot lēnām pa trepēm, nepieciešama mazāka jauda nekā skrienot, lai gan abos gadījumos tiek pastrādāts vienāds darbs.Motorlaivas dzinēja jauda ir daudzkārt lielāka par airētāja jaudu, tāpēc motorlaiva pārvar attālumu daudz ātrāk nekā airu laivaMūsdienās cilvēka muskuļu vietā pārsvarā strādā dažādas mašīnas. Lai gan šī mašīna ir liela un lēna, spēks, ar kādu tā strādā, nodrošina lielu jaudu.
Enerģijas ieguves veidi
Enerģiju iegūst no dažādiem avotiem
Lai darbinātu mašīnas un ierīces, lai iegūtu siltumu un gaismu, ir nepieciešama enerģija. Dabā bez enerģijas nevar norisināties neviens process. Uz Zemes ir dažādi enerģijas avoti.
PrevNext