Book Creator

Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?

by Zigita Baldone, ANfisa Labute, Lolita Trauliņa, Sanita Eglīte

Pages 2 and 3 of 97

Loading...
Teorētiskā daļa
Loading...
Turot sev virs galvas smagas hanteles, tev var likties, ka dari grūtu darbu. Bet izrādās, ka fizikas izpratnē tu vispār nedari nekādu darbu. Tu dari darbu, tikai ceļot hanteles uz augšu.
Loading...
Enerģija ir spēja veikt darbu
Loading...
Loading...
Darbs un Enerģija
Loading...
Turot sev virs galvas smagas hanteles, tev var likties, ka dari grūtu darbu. Bet izrādās, ka fizikas izpratnē tu vispār nedari nekādu darbu. Tu dari darbu, tikai ceļot hanteles uz augšu.
Loading...
Ar vārdu “darbs” apzīmē dažādas nodarbošanās, tomēr fizikā ar darbu saprot spēka izmantošanu ķermeņa pārvietošanai.
Loading...
Loading...
Lai darītu darbu, nepieciešama enerģija. Enerģiju bieži definē kā spēju darīt darbu.
Loading...
Loading...
Piemēri:
Lai no rīta zvanītu modinātājpulkstenis, ir jābūt enerģijai, kuru patērējot, skanētu zvans. Mehāniskajos pulksteņos enerģija ir uzvilktajā atsperē. Atsperei lēnām attinoties, zvans šo enerģiju patērē un zvanot dara darbu.