Book Creator

Actul penitențial

by Csaba Mikloscsaba68@yahoo.com

Pages 4 and 5 of 77

SFÂNTA LITURGHIE
5
Actul penitențial
1.NE PREGĂTIM PENTRU LITURGHIE
Întâlnire
Isus își invită toți frații la masa frățească
Intrarea
Intrăm în loc sfânt, în sfera specială a lui Dumnezeu
Îngerul păzitor ne îndeamnă să păstrăm liniștea
Loading...
1.NE PREGĂTIM PENTRU LITURGHIE
Loading...
Semnul crucii
Loading...
Loading...
-Îl salutăm pe Isus în casa căruia intrăm.
-Ne mărturisim credința în Preasfânta Treime
-Ne reamintim de botezul nostru
Loading...
La intrare ne facem numai semnul sfintei cruci, la intrarea în bancă facem genoflexiunea.
Loading...
Intrăm în bancă
Loading...
Loading...
Genoflexiunea constituie mai mult decât un salut: exprimăm adorarea domnului nostru Isus Cristos prezent în Tabernacol.
Loading...
La intrare ne facem numai semnul sfintei cruci, la intrarea în bancă facem genoflexiunea.
Loading...
Părțile Sfintei Liturghii
Liturgia cuvântului
Liturgia euharistică
Părțile Sfintei Liturghii
Liturgia cuvântului
Liturgia euharistică
Părțile Sfintei Liturghii
Liturgia cuvântului = intrăm în legătură cu Dumnezeu

Dumnezeu ne răspunde milostiv prin iertarea sa și prin îndemnurile prezente în cuvântul viu al Sfintei Scripturi și a explicării ei.

Răspundem cu credință la cuvântul lui Dumnezeu, fiind astfel pregătiți pentru celebrarea jertfei Domnului.
Părțile Sfintei Liturghii
Părțile Sfintei Liturghii
Liturgia euharistică = aducem darurile noastre lui Dumnezeu


Isus preia aceste daruri, le transformă în propriul trup și sânge, după care ne hrănește cu darurile tarnsformate.
PrevNext