Book Creator

Actul penitențial

by Csaba Mikloscsaba68@yahoo.com

Pages 2 and 3 of 77

SFÂNTA LITURGHIE
5
Actul penitențial
Loading...
1.NE PREGĂTIM PENTRU LITURGHIE
Loading...
Intrarea
Loading...
Întâlnire
Loading...
Loading...
Loading...
Intrăm în loc sfânt, în sfera specială a lui Dumnezeu
Loading...
Isus își invită toți frații la masa frățească
Loading...
Îngerul păzitor ne îndeamnă să păstrăm liniștea
Loading...
Loading...
1.NE PREGĂTIM PENTRU LITURGHIE
Loading...
Intrarea
Loading...
Întâlnire
Loading...
Loading...
Loading...
Intrăm în loc sfânt, în sfera specială a lui Dumnezeu
Loading...
Isus își invită toți frații la masa frățească
Loading...
Îngerul păzitor ne îndeamnă să păstrăm liniștea
Loading...
1.NE PREGĂTIM PENTRU LITURGHIE
Intrăm în bancă
Semnul crucii
Genoflexiunea constituie mai mult decât un salut: exprimăm adorarea domnului nostru Isus Cristos prezent în Tabernacol.
-Îl salutăm pe Isus în casa căruia intrăm.
-Ne mărturisim credința în Preasfânta Treime
-Ne reamintim de botezul nostru
La intrare ne facem numai semnul sfintei cruci, la intrarea în bancă facem genoflexiunea.
1.NE PREGĂTIM PENTRU LITURGHIE
Intrăm în bancă
Semnul crucii
Genoflexiunea constituie mai mult decât un salut: exprimăm adorarea domnului nostru Isus Cristos prezent în Tabernacol.
-Îl salutăm pe Isus în casa căruia intrăm.
-Ne mărturisim credința în Preasfânta Treime
-Ne reamintim de botezul nostru
La intrare ne facem numai semnul sfintei cruci, la intrarea în bancă facem genoflexiunea.
Părțile Sfintei Liturghii
Liturgia cuvântului
Liturgia euharistică
Părțile Sfintei Liturghii
Liturgia cuvântului
Liturgia euharistică
Părțile Sfintei Liturghii
Liturgia cuvântului = intrăm în legătură cu Dumnezeu

Dumnezeu ne răspunde milostiv prin iertarea sa și prin îndemnurile prezente în cuvântul viu al Sfintei Scripturi și a explicării ei.

Răspundem cu credință la cuvântul lui Dumnezeu, fiind astfel pregătiți pentru celebrarea jertfei Domnului.
PrevNext