Book Creator

Erasmus + KA101

by Strahinja Popovic

Pages 2 and 3 of 45

Loading...
Loading...
Loading...
The aim of this project is to improve the teaching process by developing teachers’ competences for using the concrete innovative methods in teaching, firstly organizing project- based classes and ‘flipped classroom’. The usage of these new methods would improve and enrich the teaching process itself. We would develop and improve students’ motivation for life based learning. Our teachers would be more motivated and their teaching would be improved. In that way we would eliminate things that are not good in the field of Teaching and learning. This field is recognized as the one that should be improved, based on the results we got after external evaluation, self-evaluation, according to our School development plan and the Teaching and professional council report. The results of ‘’SELFIE’’ project showed the need for developing digital competences of teachers and students. The usage of innovative methods and presentation of the results on the e-Twinning platform develop digital competences greatly.
Our aims are to establish a school in which usage of innovative methods, project-based learning, the activities with students, parents and local community will create better working conditions and improve students’ achievements.
Loading...
Loading...

Cilj ovog projekta je da unapredimo nastavni proces razvijanjem kompentencija nastavnika za upotrebu konkretnih inovativnih metoda u nastavi, što pre svega uključuje izvođenje projektno bazirane nastave i ,, izokrenute učionice“. Primenom novih metoda unapredili bi i obogatili nastavni proces, razvili i poboljšali motivaciju nastavnika, nastava bi bila
kvalitetnija, a učenici bi bili motivisaniji za celoživotno učenje. Samim tim, otklonili bismo manjkavosti u oblasti Nastava i učenje, a koja je prepoznata kao oblast koju treba unaprediti na osnovu rezultata eksternog vrednovanja, samovrednovanja, Školskog razvojnog plana i izveštaja stručnih veća. Rezultati projekta ,, SELFI“ pokazali su potrebu razvijanja digitalnih kompetencija nastavnika i učenika. Primenom inovativnih metoda i prikazom rezultata na eTwinning platformi razvijaju se digitalne kompetencije u velikoj meri. Naši ciljevi su da stvorimo školu u kojoj će se primenom inovativnih metoda rada, projektno bazirane nastave, zajedničkih aktivnosti sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom stvoriti bolji uslovi za postizanje boljih rezultata učenika.