Book Creator

GLAS v slovenščini

by EAEA

Pages 2 and 3 of 225

Loading...
4

6

7

9

12

16


17
18
19
22
24
26

32
33
34
36
42

45

45
48
53
61
Loading...
KAZALO

1 UVOD

2 ODRASLI KOT SREDIŠČE POSTOPKA VREDNOTENJA
2.1 Odrasli z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi v Evropi
2.2 Izzivi, s katerimi se soočajo odrasli z nizko razvitimi temeljnimi spretnostmi
2.3 Kako lahko svetovalci postavijo odraslega v središče procesa vrednotenja
2.4 Praktični koraki; priprava svetovalca na postopek vrednotenja

3 UGOTAVLJANJE
3.1 Faza ugotavljanja
3.2 Vloge in odgovornosti svetovalca
3.3 Metode kakovosti
3.4 Omogočanje razprav v živo in na spletu
3.5 Izbira orodij in metod glede na ciljno skupino

4 DOKUMENTIRANJE
4.1 Vloge in odgovornosti svetovalca
4.2 Zbiranje dokazil
4.3 Orodja za uporabo
4.4 GLAS Portfolio

5 OCENJEVANJE KLJUČNIH KOMPETENC PRI NIZKO USPOSOBLJENIH ODRASLIH
5.1 Postopek ocenjevanja
5.2 Zakaj, kaj, kako in kdo bi moral oceniti
5.3 Oblike, metode in vrste ocenjevanja
5.4 Sestavni deli in faze ocenjevanja
Loading...
Loading...
Loading...
62
65
66
73


75
77
78

81

82
82
82
87

89

91

104

Loading...
5.5 Kako izbrati pravo obliko in metodo ocenjevanja
5.6 Ocenjevanje ključnih kompetenc
5.7 Priporočena orodja za ocenjevanje
5.8 Osnovna načela za ocenjevanje kompetenc nizko usposobljenih in nizko izobraženih odraslih

6 CERTIFICIRANJE
6.1 Mikrodokazila za vrednotenje
6.2 Zadnja faza postopka vrednotenja usposobljenosti v projektu GLAS
6.3 Vloge in odgovornosti svetovalca

7 ZAGOTAVLJANJE POVRATNIH INFORMACIJ
7.1 Pisno mnenje s predlogi za nadaljnje korake
7.2 Namen zagotavljanja povratnih informacij
7.3 Standardi znanja in spretnosti kot podlaga za postopek vrednotenja
7.4 Kaj pa standardi znanja, ko govorimo o ključnih kompetencah?
7.5 Struktura mnenja

8 LITERATURA